School of Public Diplomacy: ՀԱՅՏԵՐԸ ԲԱՑՎԱԾ ԵՆ!


Մասնակցության համար ուղարկեք հայտերը հետևյալ հղումով՝  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmMBxJKen4MUCm8tFfelAxbrzr5zHCLHSss9a9tMOmGcuL8Q/viewform

Տևողություն՝10 ամիս, 65 վարպետաց դաս (շաբաթական 2 անգամ):
Դասընթացներն անցկացվում են երեկոյան ժամերին 19:00-21:00:
Մասնակցության անդամավճար՝ ամիսը 30 000 ՀՀ դրամ


Դպրոցում վարպետաց դասեր են անցկացնում լավագույն փորձագետները:
«Հանրային դիվանագիտության դպրոցի» ունկնդիրը դառնալու համար անհրաժեշտ է լրացնել ներկայացված հայտադիմումը
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ՝ Սեպտեմբերի 15, 2019թ.

«Հանրային դիվանագիտության դպրոցի» դասընթացի շրջանակներում Դուք կուսումնասիրեք 

Մոդուլ  1 - Հանրային դիվանագիտություն 
1. Հանրային դիվանագիտության իրականացման մեթոդներն ու տեսակները, փափուկ ուժի դերակատարների նույնականացումը
2. Ազդեցության տեխնիկաներ
3. Դասակարգային հոգեբանություն՝ Էլիտա
4. Մշակույթը որպես հասարակության արժեհամակարգի հիմք - Հայ ազգային ինքնություն
5. Համաշխարհային կրոններ
6. Մշակույթը որպես դիվանագիտության քաղաքակրթական գործիք
7. Հումանիտար ինտերվենցիա
Մոդուլ  2 - Հասարակության և հեղափոխությունների կառավարում
8. Թավշյա հեղափոխություն և հանրային դիվանագիտությունը
9. Հասարակության կառավարում
10. Իշխանությունը և ժողովուրդը
11. Ամբոխի կառավարման մեջ կիրառվող մեխանիզմները և վարքային մոդելները
12. Հայաստանը ինտեգրացիոն երկու վեկտորների միջև
13. Ուղեղային և վերլուծական կենտրոններ
14. Հեղափոխությունների համեմատական վերլուծություն
Մոդուլ  3 - Տեղեկատվական հոսքերի կառավարում
15. ԶԼՄ-ների ազդեցությունը հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա-զանգվածների կառավարում
16. ԶԼՄ-ների կիրառումը, որպես անձի ներազդման գործիք
17. Տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմ
18. Տեղեկատվական պատերազմ. Համաշխարհային պատմությունը և գիտությունը ադրբեջանական քարոզչության դեմ
19. Ղարաբաղյան հակամարտություն. Հակամարտության ծագումը և նրա իրավական շրջանակները
20. Տեղեկատվական անվտանգություն և նոր լրատվամիջոցներ
21. Կառավարման մեջ մտքերի և գիտակցության դերիալիզացիա և դերացիոնալիզացիա
Մոդուլ  4 - Իրավագիտություն 
22. Պետություն-հասարակություն համագործակցությունը
23. Կոռուպցիան իբրև հանրային անվտանգության սպառնալիք
24. Կարծիքի արտահայտման ազատության իրավունքի սահմանադրաիրավական բովանդակությունը և գործառույթը
25. Հավաքների ազատության իրավունքի սահմանադրաիրավական բովանդակությունը և գործառույթը
26. Հավաքների ազատության և կարծիքի արտահայտման ազատության իրավունքների սահմանափակման սահմանադրական հիմքերը
Մոդուլ  5 - Կորպորատիվ կապերի կառավարում
27. Հնարամտությունը բիզնեսում
28. Նեյրոմարքեթինգ
29. Արդյունավետ մարքեթինգային կառավարման առանձնահատկությունները
30. Մարկետինգային հնարավորությունների գործնական կիրառումը երկրի արտահանման ներուժի ավելացման համատեքստում
31. Բիզնես միջավայրի զարգացման հեռանակարները
32. Մաքքենզի սկզբունքների դերը փոփոխությունների կառավարման համակարգում
33. Ընկերության գործունեության և ռազմավարական դիրքորոշումների վերլուծություն
34. Ռազմավարական ծրագրերի կառավարում
35. Ծրագրերի կառավարման արդի ռազմավարություններ
36. Ապագայի ազատ տնտեսական գոտիներ
37. Անդրազգային կազմակերպությունները որպես փափուկ ուժի գործիք
Մոդուլ  6 - Մարդկային ռեսուրսների և բանակցությունների կառավարում
38. Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը կազմակերպությունների կայացման տարբեր փուլերում
39. Փոփոխությունների կառավարում
40. Կառավարչական հմտություններ
41. Մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարում-մարդկային կապիտալի կառավարում
42. Մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարում- սոցիալական կապիտալի կառավարում
43. Բանակցություններ, լոբբինգի և առաջխաղացում
44. Փաստարկների արդյունավետ կառավարում
45. Բանավեճի և հռետորաբանություն տեխնիկաներ, մաս 1,
46. Բանավեճի և հռետորաբանություն տեխնիկաներ, մաս 2
47. Բանավեճի և հռետորաբանություն տեխնիկաներ, մաս 3
48. Էթնիկ յուրահատկությունների ազդեցությունը բանակցություններում,ազգերի համեմատական վերլուծություն
Մոդուլ  7 - Ինքնակառավարում և հոգեբանություն
49. Անձի կառավարման գործընթացը ըստ բնավորության յուրահատկությունների
50. Անհատի Ռենտգեն
51. Կեղծիքի և խաբեության տեսությունը
52. Առաջնորդի կերպարի ստեղծման ազդեցությունը հանրության վրա
53. "Խելացի հույզերը" խնդիրների հասկացման և լուծման ճանապարհին
54. Որոշումների կայացումը արտակարգ և սթրեսային իրավիճակներում
55. Կոգնիտիվ տեխնոլոգիաների ազդեցությունը աշխարհընկալման ձևավորման վրա
Մոդուլ  8 - Գլոբալ Կառավարում
56. Ահաբեկչության հակազդեցություն և հակահավաքագրում
57. Խորհրդատվական կազմակերպությունները  որպես ազդեցության գործիք, Մաքքենզի
58. Գլոբալ  իշխանության պատմական և առեղծվածային հայեցակարգերը
59. Ազնվական ընտանիքները որպես խոշոր համաշխարհային դերակատարներ
60. Ստվերային ոչ ֆորմալ կառույցներ և գլոբալ կառավարում
61. Կառավարվող քաոսի համաշխարհային հայեցակարգ
62. Պաշտպանություն մանիպուլյացիաներից և ճնշման կառավարում
63. Պետության արտաքին քաղաքական որոշումների վրա ազդեցություն գործելու տեխնոլոգիաներ
64. Գլոբալ կառավարում
65. Կոնցեպտուալ իշխանություն և գլոբալ կառավարում

Մասնակցության համար ուղարկեք հայտերը հետևյալ հղումով՝  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmMBxJKen4MUCm8tFfelAxbrzr5zHCLHSss9a9tMOmGcuL8Q/viewform

Տևողություն՝10 ամիս, 65 վարպետաց դաս (շաբաթական 2 անգամ):
Դասընթացներն անցկացվում են երեկոյան ժամերին 19:00-21:00:

Մասնակցության անդամավճար՝ ամիսը 30 000 ՀՀ դրամ

Դպրոցում վարպետաց դասեր են անցկացնում լավագույն փորձագետները:
«Հանրային դիվանագիտության դպրոցի» ունկնդիրը դառնալու համար անհրաժեշտ է լրացնել ներկայացված հայտադիմումը
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ՝ Սեպտեմբերի  15, 2019թ.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Pages