ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑ: ԹԱՎՇՅԱ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆԸ նվիրված դասընթաց

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑ
Նոր ձևաչափ
Դասընթաց՝ նվիրված ԹԱՎՇՅԱ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆԸ«Հանրային դիվանագիտության դպրոցի» ԹԱՎՇՅԱ ՀԵՂԱԹՈԽՈՒԹՅԱՆԸ նվիրված դասընթացի շրջանակներում իրականացվող դասընթացներն իրենց մեջ ներառումեն՝


Մոդուլ 1 - Հանրային դիվանագիտություն
1. Հանրային դիվանագիտության իրականացման մեթոդներն ու տեսակները, փափուկ ուժի դերակատարների նույնականացումը
2. Ազդեցության տեխնիկաներ
3. Դասակարգային հոգեբանություն՝ Էլիտա
4. Մշակույթը որպես հասարակության արժեհամակարգի հիմք - Հայ ազգային ինքնություն
5. Համաշխարհային կրոններ
6. Մշակույթը որպես դիվանագիտության քաղաքակրթական գործիք
7. Հումանիտար ինտերվենցիա

Մոդուլ 2 - Հասարակության և հեղափոխությունների կառավարում
8. Թավշյա հեղափոխություն և հանրային դիվանագիտությունը
9. Հասարակության կառավարում
10. Իշխանությունը և ժողովուրդը
11. Ամբոխի կառավարման մեջ կիրառվող մեխանիզմները և վարքային մոդելները
12. Հայաստանը ինտեգրացիոն երկու վեկտորների միջև
13. Ուղեղային և վերլուծական կենտրոններ
14. Հեղափոխությունների համեմատական վերլուծություն

Մոդուլ 3 - Տեղեկատվական հոսքերի կառավարում
15. ԶԼՄ-ների ազդեցությունը հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա-զանգվածների կառավարում
16. ԶԼՄ-ների կիրառումը, որպես անձի ներազդման գործիք
17. Տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմ
18. Տեղեկատվական պատերազմ. Համաշխարհային պատմությունը և գիտությունը ադրբեջանական քարոզչության դեմ
19. Ղարաբաղյան հակամարտություն. Հակամարտության ծագումը և նրա իրավական շրջանակները
20. Տեղեկատվական անվտանգություն և նոր լրատվամիջոցներ
21. Կառավարման մեջ մտքերի և գիտակցության դերիալիզացիա և դերացիոնալիզացիա

Մոդուլ 4 - Իրավագիտություն
22. Պետություն-հասարակություն համագործակցությունը
23. Կոռուպցիան իբրև հանրային անվտանգության սպառնալիք
24. Կարծիքի արտահայտման ազատության իրավունքի սահմանադրաիրավական բովանդակությունը և գործառույթը
25. Հավաքների ազատության իրավունքի սահմանադրաիրավական բովանդակությունը և գործառույթը
26. Հավաքների ազատության և կարծիքի արտահայտման ազատության իրավունքների սահմանափակման սահմանադրական հիմքերը

Մոդուլ 5 - Կորպորատիվ կապերի կառավարում
27. Հնարամտությունը բիզնեսում
28. Նեյրոմարքեթինգ
29. Արդյունավետ մարքեթինգային կառավարման առանձնահատկությունները
30. Մարկետինգային հնարավորությունների գործնական կիրառումը երկրի արտահանման ներուժի ավելացման համատեքստում
31. Բիզնես միջավայրի զարգացման հեռանակարները
32. Մաքքենզի սկզբունքների դերը փոփոխությունների կառավարման համակարգում
33. Ընկերության գործունեության և ռազմավարական դիրքորոշումների վերլուծություն
34. Ռազմավարական ծրագրերի կառավարում
35. Ծրագրերի կառավարման արդի ռազմավարություններ
36. Ապագայի ազատ տնտեսական գոտիներ
37. Անդրազգային կազմակերպությունները որպես փափուկ ուժի գործիք

Մոդուլ 6 - Մարդկային ռեսուրսների և բանակցությունների կառավարում
38. Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը կազմակերպությունների կայացման տարբեր փուլերում
39. Փոփոխությունների կառավարում
40. Կառավարչական հմտություններ
41. Մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարում-մարդկային կապիտալի կառավարում
42. Մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարում- սոցիալական կապիտալի կառավարում
43. Բանակցություններ, լոբբինգի և առաջխաղացում
44. Փաստարկների արդյունավետ կառավարում
45. Բանավեճի և հռետորաբանություն տեխնիկաներ, մաս 1,
46. Բանավեճի և հռետորաբանություն տեխնիկաներ, մաս 2
47. Բանավեճի և հռետորաբանություն տեխնիկաներ, մաս 3
48. Էթնիկ յուրահատկությունների ազդեցությունը բանակցություններում,ազգերի համեմատական վերլուծություն

Մոդուլ 7 - Ինքնակառավարում և հոգեբանություն
49. Անձի կառավարման գործընթացը ըստ բնավորության յուրահատկությունների
50. Անհատի Ռենտգեն
51. Կեղծիքի և խաբեության տեսությունը
52. Առաջնորդի կերպարի ստեղծման ազդեցությունը հանրության վրա
53. "Խելացի հույզերը" խնդիրների հասկացման և լուծման ճանապարհին
54. Որոշումների կայացումը արտակարգ և սթրեսային իրավիճակներում
55. Կոգնիտիվ տեխնոլոգիաների ազդեցությունը աշխարհընկալման ձևավորման վրա

Մոդուլ 8 - Գլոբալ Կառավարում
56. Ահաբեկչության հակազդեցություն և հակահավաքագրում
57. Խորհրդատվական կազմակերպությունները որպես ազդեցության գործիք, Մաքքենզի
58. Գլոբալ իշխանության պատմական և առեղծվածային հայեցակարգերը
59. Ազնվական ընտանիքները որպես խոշոր համաշխարհային դերակատարներ
60. Ստվերային ոչ ֆորմալ կառույցներ և գլոբալ կառավարում
61. Կառավարվող քաոսի համաշխարհային հայեցակարգ
62. Պաշտպանություն մանիպուլյացիաներից և ճնշման կառավարում
63. Պետության արտաքին քաղաքական որոշումների վրա ազդեցություն գործելու տեխնոլոգիաներ
64. Գլոբալ կառավարում
65. Կոնցեպտուալ իշխանություն և գլոբալ կառավարում«Հանրային դիվանագիտության դպրոցի» ունկնդրներին տրվում են՝
• «Հանրային դիվանագիտության դպրոցի» դիպլոմ:
• Հնարավորություն մասնակցելու միջազգային և տեղական ծրագրերին:
• Հնարավորություն մասնակցելու պաշտոնական հանդիպումներին և լսելու հրավիրյալ առաջատար փորձագետների հատուկ վարպետաց դասերը:Տևողություն՝10 ամիս, 65 վարպետաց դաս (շաբաթական 2 անգամ):
Դասընթացներն անցկացվում են երեկոյան ժամերին 19:00-21:00:


Մասնակցության անդամավճար՝ ամիսը 30 000 ՀՀ դրամ
Կոնտակտային հեռախոսահամարներ՝ 095583042, 091583042

Առկա են մասնակցության ձևաչափեր՝ անվճար (3 տեղ), 50% (3 տեղ), 25% (3 տեղ) զեղչով: Արտոնյալ ձևաչափերից օգտվելու համար անհրաժեշտ է անցնել հարցազրույց և հանձներ թեստ: Յուրաքանչյուր մոդուլի ավարտից հետո տեղի է ունենալու արտոնյալ ձևաչափերից օգտվողների ռոտացիա, հիմնվելով թեստերի հանձման արդյունքների վրա:

Դպրոցում վարպետաց դասեր են անցկացնում լավագույն փորձագետները:

«Հանրային դիվանագիտության դպրոցի» ունկնդիրը դառնալու համար անհրաժեշտ է լրացնել ներկայացված հայտադիմումը,
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjF1eD71w_zjbZowdnyBPdDDL82-2KTc5WjyaisB73Oqpsug/viewform

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ՝ Նոյեմբերի 1, 2018թ.
#SoftPower #Armenia #MasterClass #Serund #SPDNews #schoolofpublicdiplomacy #diplomacy #publicdiplomacy

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Pages